Skip to main content

Tło CID – Ponieważ rozwój nieruchomości w Idaho nadal rośnie, wpływ tej ekspansji będzie wymagał budowy infrastruktury publicznej w celu dostosowania się do tego wzrostu. W 2008 r. Ustawodawstwo Idaho uchwaliło ustawę okręgową w sprawie infrastruktury wspólnotowej w Idaho. Celem ustawy było stworzenie nowego mechanizmu finansowania ulepszeń publicznych dla agencji rządowych i deweloperów. Prawo, które zostało opracowane zgodnie z podobnymi przepisami w Nowym Meksyku i na Florydzie, zajmowało się krytycznym pytaniem, w jaki sposób płacić nowe obciążenia za publiczne ulepszenie w opłacalny sposób. Prawo zezwala na emisję i wykup obligacji za pomocą mechanizmu, który opodatkuje lub ocenia kraj, który korzysta z nowych ulepszeń publicznych. Zapewnia to bardzo potrzebny rozwój społeczności, co w innym przypadku może nie być możliwe ze względu na znaczny koszt szeroko zakrojonych publicznych wysiłków na rzecz poprawy. Dystrykt infrastruktury komunalnej („CID”) jest obecnie dozwolony w zarejestrowanym mieście lub hrabstwie, jeśli miasto znajduje się w obszarze rozległego planowania miasta, a miasto wyraża zgodę na edukację CID. Prawo przewiduje emisję obligacji o charakterze ogólnym, obligacji o specjalnej wycenie lub obligacji dochodowych lub ich kombinacji. Prognozowana roczna wycena, podatek lub źródło dochodu zapewnia spłatę obligacji.

Kwalifikujące się publiczne ulepszenia w zakresie finansowania CID

 • Ulepszenia wody
 • Ulepszenia kanału
 • Projekty ochrony przeciwpowodziowej
 • Drogi
 • Publiczne konstrukcje parkingowe
 • Architektura krajobrazu i jeziora
 • Oświetlenie i kontrola ruchu
 • Parki
 • Obiekty rekreacyjne
 • Obiekty bezpieczeństwa publicznego
 • Koszty finansowania
 • Zainteresowania nieruchomościami
 • Opłaty za wpływ na rozwój

Należy stworzyć solidny CID, mając na uwadze następujące ogólne cele:

Cele finansowe dewelopera powinny, jeśli to możliwe, zostać osiągnięte, ponieważ twój projekt i jego klienci spłacą koszt kredytu CID, chyba że wystąpi nadmierne ryzyko kredytowe.

Deweloper powinien skonsultować się z doświadczonym doradcą, aby zrozumieć wszystkie dostępne opcje podczas przechodzenia przez proces CID.

W przypadku większych projektów deweloperskich należy ustrukturyzować finansowanie CID, tak aby można było wyemitować wiele obligacji w różnym czasie, a obszary wymagające poprawy powinny zostać wykorzystane w celu zminimalizowania zobowiązania finansowego w przypadku nieruchomości niezabudowanych lub słabo rozwiniętych. Specyficzne cechy lub ograniczenia projektu deweloperskiego należy rozumieć w taki sposób, aby odpowiednie ryzyko związane z opracowaniem projektu i jego zdolnością do spłacania obligacji było jasne. Przykładem tego są ograniczenia środowiskowe, ograniczenia infrastrukturalne i górne limity prywatnego finansowania.

Prawną i techniczną stronę budowy i / lub uzyskiwania ulepszeń należy rozumieć, gdy stosuje się finansowanie obligacji wolne od podatku. W szczególności należy ustalić szczegółowe zasady i procedury dotyczące budynków, gdy deweloper tworzy publiczne ulepszenia i zwraca się o zwrot środków pochodzących z obligacji CID.

Szacowane roczne koszty i maksymalne roczne koszty finansowania CID dla wszystkich właścicieli zaangażowanych w proces rozwoju muszą być w pełni zrozumiałe i odpowiednio ujawnione. i

Szacowana wartość projektu musi być właściwie przeprowadzona zgodnie z praktyką subskrypcji i wyceny obligacji solidnych, ponieważ obligacje CID są ostatecznie zabezpieczone wartością projektu. Instrukcje wyceny powinny być jasno określone z perspektywy pożyczek obligacji CID. Na przykład, jeśli obligacje są emitowane według szacunkowej wartości, która zakłada, że ​​projekt nie ma udoskonalonych partii bez gwarancji wykonania w dniu wyceny, rzeczoznawca zawyżał wartość stosunku wartości do zastawu.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak prawidłowo skonfigurować CID, odwiedź http://DPFG.com

[ff id=”2″]