Skip to main content

Dla niektórych osób, posiadanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem to świetny pomysł, podczas gdy inni mogą nie! Różnica dotyczy nie tylko konkretnej jakości, ale także osobowości, postawy oraz osobistych, konkretnych mocnych i słabych stron każdego człowieka. Czynniki obejmują oczywiście czynniki finansowe, w tym rezerwy wymagane do zakupu nieruchomości, począwszy od zaliczki, kosztów zamknięcia, rezerw na naprawy, modernizacje, remonty i zobowiązania warunkowe. Ponadto niektórzy ludzie lepiej wynajmują nieruchomości niż inni, ponieważ niektórzy nie chcą obciążeń i napięć związanych z tego rodzaju zaangażowaniem. Mając to na uwadze, w tym artykule podjęto próbę krótkiego przeglądu, przeglądu i omówienia niektórych kluczowych czynników i uwag, które należy dokładnie przeanalizować przed ich przyjęciem skok .

1. miejsce Finanse osobiste: Czy posiadasz niezbędne fundusze i czy kwalifikujesz się do uzyskania wszelkich wymaganych funduszy? Uzyskanie hipoteki na nieruchomości nie zajmowanej przez właściciela różni się znacznie od procedury, która ma zastosowanie do hipoteki domowej. W większości przypadków wymagana jest większa zaliczka (często 25% zamiast 20%). Ponadto wymagania różnią się, ponieważ nie tylko musisz wyraźnie wykazać, że robisz to samo, co robisz w przypadku pożyczki osobistej, musisz również wykazać, że nieruchomość jest opłacalna finansowo, a czynsze spełniają wymagania dotyczące przepływów pieniężnych . Ważne jest, aby mieć wiele rezerw, w tym: a) naprawy; b) remonty; c) aktualizacje; nieoczekiwane zobowiązania warunkowe itp.

2. miejsce Problemy z nieruchomościami finansowymi: Wierzę w zasadę 6%, co oznacza, że ​​zwrot netto powinien wynosić 6%. Na przykład jeden czynnik to przepływy pieniężne, a drugi to całkowity zwrot lub zwrot z inwestycji / ROI. Więc jeśli kupisz nieruchomość o wartości 500 000 $, zdeponujesz 125 000 $ i pożyczka hipoteczna w wysokości 375 000 $, a oprocentowanie wynosi 5%, twój kapitał i odsetki od 30-letniego pojazdu o stałej stopie będą wynosić około 2000 $ każdy Miesiąc Na przykład, jeśli podatki od nieruchomości i inne przedmioty powiernicze, w tym ubezpieczenie itp., Wynoszą 12 000 USD rocznie lub 1000 USD miesięcznie, Twoja miesięczna suma wyniesie około 3000 USD, jeśli szacujesz, że ulepszenia, naprawy itp. Będą dodatkowe 12 000 USD rocznie (1000. 000 USD / miesiąc), należy wykorzystać tę 4000 USD miesięcznie do wstępnych obliczeń. Ponadto Twoje zarobki zależą od tego, czy każda jednostka jest pusta / bezpłatna przez 2 miesiące w roku, aby zachować ostrożność. Oznacza to, że ze wszystkich jednostek powinieneś otrzymać łączny czynsz w wysokości co najmniej 4250 USD miesięcznie. Powinieneś także upewnić się, że Twój dochód netto generuje około 32 000 USD rocznie.

3. miejsce Rozwiązywanie problemów związanych z konserwacją: Czy jesteś zadowolony z tych wyzwań i obowiązków?

4. miejsce Radzenie sobie z najemcami: Czy jesteś gotowy, chętny i zdolny do radzenia sobie z najemcami, pobierania czynszów, egzekwowania umów najmu, zaspokajania potrzeb najemcy i związanych z tym problemów osobowości?

5 Koszty alternatywne: W jaki sposób własność tych nieruchomości (pamiętaj o uwzględnieniu wzrostu wartości kapitału, utraty wartości i dochodu netto) w porównaniu do innych instrumentów inwestycyjnych?

Czy posiadanie nieruchomości na wynajem jest dla Ciebie odpowiednie? Rozważ zalety i przeszkody i postępuj ostrożnie.

[ff id=”2″]