Skip to main content

Sprzedaż to działalność, w której na przepływ towarów i usług wpływa miejsce produkcji do konsumenta końcowego lub konsumenta. Jest to środek lub proces, za pomocą którego towary i usługi docierają od miejsca produkcji do miejsca konsumpcji. Głównym celem sprzedaży jest przezwyciężenie różnic czasowych i różnic lokalizacyjnych, które oddzielają towary i usługi od tych, którzy ich potrzebują.

Kanał sprzedaży to sposób, w jaki towary i usługi są udostępniane konsumentom na rynku. Jest to zorganizowany system agencji i instytucji, które łącznie wykonują wszystkie działania niezbędne do połączenia producentów z konsumentami w celu spełnienia pożądanego zadania marketingowego.

Rodzaje kanałów dystrybucji

Istnieją dwa główne typy systemów kanałów:

1) Konwencjonalny system marketingowy – System ten składa się z niezależnego producenta, hurtownika i detalisty. Każda firma jest niezależną firmą, która chce maksymalizować swój zysk. Jest to mniej więcej bardzo rozdrobniona sieć, w której luźno koordynowani producenci, hurtownicy i detaliści negocjowali i negocjowali warunki sprzedaży

2) Pionowy system marketingowy – jest to rodzaj kanału sprzedaży, w którym osiągana jest koordynacja, ponieważ producenci, hurtownicy i detaliści działają jako jeden system. Każdy członek jest właścicielem innych i żaden pojedynczy członek nie może zdominować systemu. Jest również skuteczny w kontrolowaniu zachowania kanału i eliminowaniu konfliktów, które powstają, gdy niezależni członkowie kanału realizują swoje własne cele.

DYSTRYBUCJA KSZTAŁTÓW KANAŁU

Każdy z powyższych typów może przyjąć jedną z tych form.

Istnieją trzy rodzaje kanałów dystrybucji:

I. Bezpośredni kanał – tutaj producenci decydują się na sprzedaż bezpośrednio konsumentowi. Najczęściej występuje przy sprzedaży przemysłowych i łatwo psujących się towarów konsumpcyjnych. Jest to metoda zerowa. To znaczy producent – konsument. Ta forma opiera się głównie na usługach. Na przykład Haidresser, Doktor itp. Pośrednicy nie interweniują w tej formie kanału dystrybucji.

II. Kanał pośredni – obejmuje interwencję pośredników w celu wpłynięcia na ruch towarów do konsumenta końcowego. Jest to metoda jednoetapowa. Oznacza to, że producenci – detaliści – konsumenci.

III. Wielokanałowy – jeden lub więcej systemów kanałów jest używanych do wejścia na rynek. Jest to metoda dwuetapowa. Oznacza to, że producenci – hurtownicy – detaliści – konsumenci.

Czynniki wpływające na wybór kanału sprzedaży

Wybór kanału opiera się na analizie konsumenta, rodzaju firmy, cech produktu i uwzględnieniu otoczenia firmy.

1. Rozważanie rynku: Poniższą analizę należy przeprowadzić na poziomie rynku:

I. Rynek konsumencki lub przemysłowy

II Liczba potencjalnych konsumentów

III. Geograficzna koncentracja rynku

IV Wielkość zamówienia

2. Rozważanie produktu: należy przeprowadzić dokładną analizę cech produktu, ponieważ wpływa to na wybór kanału. Należą do nich:

I. Objętość jednostkowa

II Wymiary i ciężary

III. Zdolność do zgonu

IV Zakres linii produktów

3. Uwagi dotyczące firmy: Reputacja firmy, zasoby, doświadczenie i chęć kontrolowania kanału są ważnymi czynnikami, które mogą wpływać na wybór kanału. Na przykład firmy dysponujące odpowiednimi zasobami finansowymi i pozafinansowymi będą mniej zmuszone do korzystania z pośredników.

4. Uwagi dotyczące pośredników: Poniżej rozważamy rodzaj usług świadczonych przez pośredników, dostępność pożądanych pośredników i możliwości sprzedaży.

5. Aspekty środowiskowe: Czynniki środowiskowe, które należy uwzględnić, obejmują ekonomię, technologię, prawo, konkurencję itp. W większości przypadków producenci zwracają się do najkrótszego i najtańszego kanału w złych warunkach ekonomicznych.

[ff id=”6″]