Skip to main content

Znajdziesz bardzo mało informacji na temat tego, jak uzyskać dotację gruntów od rządu Stanów Zjednoczonych. W przeszłości było to zarezerwowane dla szkół lub uniwersytetów, aby lepiej edukować masy. Znalezienie informacji na ten temat okazuje się bardzo trudne. Są niezwykle trudne do zdobycia, chyba że masz dobry powód.

Najlepszym sposobem na uzyskanie dotacji rządowej w USA byłoby utworzenie szkoły lub uniwersytetu. Musi być w ramach celów rządu, zanim zostanie to kiedykolwiek rozważone. Jeśli masz ambicje przemysłowe lub handlowe, trudniej będzie ci przejść przez drzwi.

Jedną z najbardziej zatwierdzonych sugestii przy wyborze drogi do przyznania ziemi są szkoły, które są wyjątkowe lub służą niektórym z grup ludności, która nie jest objęta pomocą. Na przykład utworzono wiele dotacji ziemi dla społeczności czarnych i latynoskich. Wiele szkół, które nadal działają, zostało rozwiniętych dzięki dotacjom państwowym. Masz znacznie wyższy wskaźnik akceptacji niż cokolwiek innego.

Dotacje na grunty zostały wydane w celu zwiększenia możliwości dla amerykańskiego sektora rolnego i inżynieryjnego. Konieczne jest określenie wystarczającej liczby gruntów, aby utrzymać te dwa sektory. W każdym stanie jest około jedna dotacja państwowa. Możesz przeprowadzić lokalne badania, aby ustalić, ile z nich jest faktycznie zatwierdzonych. Dotacje do gruntów kosztują rząd dużo pieniędzy, więc badają każdy aspekt wniosku. Oceniają wszystko, od kosztu długopisów po końcowy koszt budowy. Jeśli jesteś zainteresowany budową szkoły, zdecydowanie warto rozważyć dotację na ziemię.

Jak możesz sobie wyobrazić, rząd otrzymuje miliony wniosków o dotacje rocznie. Jeśli twoje jest źle napisane, zostanie odrzucone, a nawet nie wzięte pod uwagę. Korzystne może być skorzystanie z usług doradcy stypendialnego, który pomoże ci w procesie aplikacyjnym, szczególnie jeśli wykonujesz ten rodzaj pracy po raz pierwszy.

[ff id=”2″]