Skip to main content

Łożyska ceramiczne, jako ważne części maszyn, mają niezrównaną doskonałą wydajność. W ostatnich dziesięcioleciach były one coraz częściej stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł lotniczy, morski, jądrowy, naftowy, chemiczny, tekstylny, metalurgiczny, elektryczny, spożywczy, motocyklowy, metra i szybkich obrabiarek. Ich specjalna funkcja jest stopniowo rozpoznawana przez ludzi.

Wraz z postępem technologii przetwarzania koszt łożysk ceramicznych spadł. Podobnie jak w przeszłości, można ich używać tylko w niektórych precyzyjnych i zaawansowanych aplikacjach. Teraz są stopniowo rozszerzane na różne branże. Ceny rynkowe produktów stopniowo zbliżają się do praktycznych sytuacji. Są bardziej akceptowalne dla użytkowników.

W ostatnich latach badania i rozwój łożysk ceramicznych przyniosły owocne wyniki i poczyniły znaczne postępy. Stosowano je w obrabiarkach, przemyśle chemicznym, lotniczym i kosmicznym oraz w wielu innych obszarach. Oczywiście odgrywają one bardzo ważną rolę w branży.

W porównaniu do łożysk stalowych łożyska te mają wiele szczególnych zalet. Po pierwsze, mają wyższą prędkość i przyspieszenie. Mogą być eksploatowane w warunkach o DN powyżej 3 milionów. W międzyczasie mogą zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia się, zużycia i nagrzewania. Po drugie, mają długą żywotność i odporność na zużycie.

Oczekuje się, że żywotność łożysk pełnoceramicznych będzie 10 do 50 razy dłuższa niż łożysk stalowych. Nawet hybrydowe łożyska ceramiczne mają żywotność 3-5 razy dłuższą niż łożyska stalowe. Po trzecie, wymagają mniejszego smarowania. Ponieważ współczynnik tarcia materiałów ceramicznych jest niski, nawet olej smarowy staje się rzadki; Smarność jest nadal tak dobra, jak w przypadku konwencjonalnych smarów na stalowych łożyskach. Po czwarte, są bardziej odporne na korozję.

Materiały ceramiczne są materiałami obojętnymi i bardziej odpornymi na korozję i ścieranie. Po piąte, mają wysoką sztywność. Ze względu na wysoki moduł sprężystości materiałów ceramicznych sztywność łożysk wynosi od 15 do 20% w porównaniu do zwykłych łożysk stalowych. Po szóste, mogą pracować w wysokich temperaturach. Po siódme, ich moment obrotowy jest niski. W zależności od budowy łożysk ceramicznych ich moment obrotowy zmniejsza się o około 1/3. Po ósme, nie są magnetyczne i nie przewodzą. Możesz uniknąć szkodliwego magnetyzmu i prądu.

W związku z tym możemy bezpiecznie stwierdzić, że łożyska ceramiczne stają się coraz ważniejsze w naszej branży. Wraz z rozwojem badań i różnorodnymi przełomami w technologii wytwarzania, zastosowanie łożysk ceramicznych w warunkach wysokiej prędkości i wysokiej temperatury będzie miało bardzo dobre perspektywy.

[ff id=”4″]