Skip to main content

Indie mają linię brzegową o długości ponad 7500 kilometrów i ogromny system wód śródlądowych z około 10 dużymi systemami rzecznymi oraz licznymi innymi małymi rzekami i jeziorami, co czyni go jednym z największych krajów akwakultury na świecie. Kraj ten odnotował ogromny rozwój rybołówstwa i akwakultury na przestrzeni lat i jest obecnie jednym z trzech największych krajów produkujących ryby na świecie. Roczna akwakultura i produkcja ryb wzrosły ponad dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat. Ze zdolności produkcyjnej wynoszącej 0,8 miliona ton rybołówstwa i akwakultury w 1950 r. Zdolność wzrosła do około 9,6 miliona ton do 2014 r. Wzrost produkcji był imponujący, podobnie jak transformacja przemysłu rybnego i akwakultury. Kraj, który na początku lat 50. XX wieku zajmował się głównie rybołówstwem morskim, na początku XXI wieku przekształcił się w kraj rybołówstwa śródlądowego. Akwakultura śródlądowa, która stanowiła połowę produkcji ryb na początku 2000 roku, obecnie stanowi ponad dwie trzecie krajowej produkcji ryb. Jednocześnie przemysł kwitnie na rynkach międzynarodowych, a eksport z kraju jest na rekordowym poziomie. W latach 2016–17 Indie wyeksportowały około 113 500 ton owoców morza i osiągnęły sprzedaż w wysokości około 6 mld USD. Ponadto, mając tylko 40% z 2,36 mln hektarów dostępnych zbiorników i stawów, Indie mają ogromny potencjał w sektorze akwakultury.

Oczekuje się, że fundusze rządowe będą nadal napędzać rynek akwakultury

Rząd Indii określił potencjał krajowego sektora akwakultury i rybołówstwa i planuje dać temu przemysłowi ogromny zastrzyk finansowy. W ostatnim oświadczeniu budżetowym sekretarz skarbu Arun Jaitley ogłosił ogromny budżet w wysokości 10 000 INR na Fundusz Rozwoju Infrastruktury Rybołówstwa i Akwakultury (FAIDF) oraz Fundusz Rozwoju na rzecz Infrastruktury Inwentarzowej (AHIDF). Ponadto korzyści z karty kredytowej Kisan lub KCC zostały rozszerzone na właścicieli akwakultury i zwierząt od tego roku (2018). Fundusz ma na celu poprawę rynku akwakultury poprzez rozbudowę infrastruktury przedsiębiorstw akwakultury w odległych obszarach kraju. Andhra Pradesh, która zajmuje pierwsze miejsce w krajowej akwakulturze, ma dojrzałą infrastrukturę. Jednak kraje takie jak Odisha nie mają infrastruktury do zwiększenia wydajności i pozostają w tyle w produkcji ryb. Skuteczne wykorzystanie przyznanych funduszy powinno promować akwakulturę i rybołówstwo na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury w celu poprawy wydajności i zwiększenia produkcji.

Wpływ FAIDF i AHIDF na paszę dla zwierząt i rynki dodatków paszowych

Indyjski przemysł hodowlany od kilku lat lub dekad jest nienaukowy i niekomercyjny. Wraz z globalizacją i uprzemysłowieniem rolnictwa i hodowli zwierząt zaobserwowano jednak komercyjne technologie produkcji i poprawę wydajności dzięki wykorzystaniu pasz dla zwierząt. Oczekuje się, że rynki pasz i dodatków paszowych będą szybko rosły w najbliższej przyszłości, ponieważ inwestycje w przemysł i przemysł są zorganizowane. Większość hodowców bydła produkuje obecnie domowe karmy dla zwierząt, co czyni rynek bardzo rozdrobnionym. Jednak gdy klienci stają się bardziej świadomi znaczenia paszy dla zwiększenia wydajności i wydajności hodowli zwierząt, oczekuje się obiecującej przyszłości dla rynków pasz i dodatków paszowych. Przy wielkim wsparciu rządu, który zapewnia fundusz w wysokości 10 000 INR na hodowlę zwierząt i akwakulturę, oczekuje się pozytywnego wpływu na indyjskie rynki pasz i dodatków paszowych. Oczekuje się silnego wzrostu popytu zarówno w sektorze drobiu, jak i akwakultury z powodu rosnącego popytu wewnętrznego i rosnącego eksportu. Fundusz ma również wspierać zarządzanie łańcuchem chłodniczym, co jest kluczowym krokiem dla ochrony i transportu akwakultury lub produktów mięsnych, a tym samym napędza akwakulturę i produkcję mięsa w kraju. W związku ze zmianą dynamiki i wsparcia ze strony rządu oczekuje się, że akwakultura i powiązane branże, takie jak pasze dla zwierząt i dodatki paszowe, odnotują silny wzrost w tym kraju.

[ff id=”4″]