Skip to main content

W 1980 r. Kongres uchwalił Ustawę o inwestowaniu w podatek od nieruchomości zagranicznych (FIRPTA), 26 USCS 1445. Prawo stanowi, że kupujący musi potrącać podatek w wysokości 10%, jeżeli sprzedawca nieruchomości ma „osobę zagraniczną” to cena zakupu brutto, chyba że prawo stanowi wyjątek.

„Osoba zagraniczna” to osoba zagraniczna niebędąca rezydentem, spółka zagraniczna, która nie jest traktowana jako spółka krajowa, ani zagraniczna spółka osobowa, trust lub nieruchomość. Zgodnie z prawem cudzoziemiec będący rezydentem nie jest uważany za cudzoziemca.

Wyjątki od FIRPTA

Istnieje wiele wyjątków od FIRPTA. Transakcja jest wykluczona, jeśli:

  • Sprzedawca nieruchomości składa oświadczenie niebędące zagranicznym oświadczeniem, że sprzedawca nie jest osobą zagraniczną
  • Transakcja obejmuje przekazanie nieruchomości nabytej do wykorzystania jako miejsce zamieszkania nabywcy, a zrealizowana kwota nie przekracza 300 000 USD
  • Sprzedawca otrzymuje „zaświadczenie kwalifikujące się” od wewnętrznego Urzędu Skarbowego, stwierdzające, że podatek u źródła nie jest wymagany

Uzyskaj porady prawne

W kontekście sprzedaży nieruchomości z udziałem inwestora zagranicznego kupujący i sprzedający powinni rozważyć zawarcie specjalnej umowy dotyczącej zgodności z FIRPTA. Specjalizacja prawnika może pomóc w uniknięciu komplikacji, które w przeciwnym razie mogłyby wystąpić w ostatniej chwili i opóźnić zakończenie. Jak zawsze, w kontaktach z Urzędem Skarbowym należy zachować ostrożność, ponieważ „uncja zapobiegania jest warta funta uzdrowienia”.

[ff id=”2″]