Skip to main content

Jako właściciel gruntu znajomość położenia granic nieruchomości jest jednym z najlepszych sposobów uniknięcia sporów z sąsiadami.

Granice nieruchomości lub linie graniczne są zdefiniowanymi punktami, w których kończy się ziemia właściciela i zaczyna się sąsiednia nieruchomość. Właściciel nieruchomości korzysta z linii granicznych, aby ustalić, gdzie może legalnie umieścić obiekty, takie jak ogrodzenia, podjazdy, budynki gospodarcze, takie jak obory i inne obiekty. Ustanowienie struktury w lub w innym kraju może prowadzić do sporów sądowych i niewygodnych sytuacji z sąsiadami.

1. Sprawdź swój czyn. Certyfikat zawiera opis prawny twojej nieruchomości, który jest zasadniczo wymiarami i ograniczeniami nieruchomości w słowach. Dla większości osób opis nieruchomości może być trudny do interpretacji, więc może nie być pomocny. Jednak opis prawny czasami wykorzystuje punkty orientacyjne i środki, które można interpretować. Jeśli tak, zmierz od punktów orientacyjnych w opisie do granic właściwości. Zaznacz każdy róg palikiem lub innym znacznikiem. Zmierz wokół swojej nieruchomości od każdego zadania do następnego, aby upewnić się, że mierzone linie są zgodne z faktem. Mierząc fizycznie granice, możesz wizualnie określić, gdzie są linie i uniknąć wjazdu do kraju sąsiada. Uwaga: stary opis może opierać się na lokalizacji drzewa, które już nie istnieje lub na strumieniu, który wyschł.

2. Biuro asesora można znaleźć w swojej społeczności na oficjalnej stronie internetowej. Niektórzy rzeczoznawcy mają narzędzia do mapowania online dla wszystkich nieruchomości w regionie. Możesz użyć map, aby określić linie graniczne dla swojej nieruchomości i określić, gdzie znajdują się atrakcje w pobliżu, np. B. wschodnia linia twojej ulicy. Możesz użyć tych punktów orientacyjnych jako stałych punktów do pomiaru. Za pomocą taśmy mierniczej lub koła pomiarowego zmierz odległość od każdego z punktów orientacyjnych do granicy nieruchomości, jak pokazano na mapach.

3. Jeśli nie masz kopii i nic nie jest dostępne online, odwiedź powiatowy urząd rejestrujący lub biuro asesorów. Gdy kupiłeś swoją nieruchomość, być może otrzymałeś kartę płata z wyszczególnieniem granic i wymiarów nieruchomości. Jeśli nie zostało to uwzględnione w Twojej dokumentacji, skontaktuj się z biurem lokalnego pracownika lub inspektora. Zapytaj, czy dostępne są mapy, które obejmują Twoją okolicę i ulicę. Niektóre z tych kart mogą być dostępne online, a inne są drukowane lub kopie z mikrofisz. Nawet mapy sąsiednich nieruchomości mogą być cenne, jeśli pokazują wspólne granice właściwości.

4. Na koniec ustaw geodetę. Najbezpieczniejszym sposobem ustalenia prawnych limitów własności jest zatrudnienie profesjonalisty. Geodeta może mierzyć i mapować nieruchomość, a także zwykle zaznacza rogi nieruchomości stosami. Zawsze dobrze jest być obecnym, gdy inspektor dokonuje pomiaru nieruchomości, aby mógł z Tobą przejrzeć linie nieruchomości. Koszt ankiety zależy od lokalizacji, wielkości partii i innych zmiennych. Geodeta musi posiadać licencję państwa i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, które może cię zabezpieczyć, jeśli popełni błąd w ankiecie.

[ff id=”2″]