Skip to main content

Co to jest własność intelektualna?

Własność intelektualna ma pojęcie & # 39; Nieruchomość & # 39; postrzegany konwencjonalnie, który zwykle wywołuje rzeczy materialne, takie jak ziemia, dom, samochód, biżuteria itp. Jako interpretacja & # 39; Nieruchomość & # 39; i & # 39; Nieruchomość & # 39; Rozwijana z czasem własność intelektualna została uwzględniona w znaczeniu i definicji własności, chociaż nie można jej zobaczyć, poczuć, dotknąć. Jest jednak wystarczająco realny, aby zostać przetestowanym, wykupionym, zastawionym, zabezpieczonym, przeniesionym, odziedziczonym i sprzedanym.

Jak powstaje?

Prawa własności intelektualnej lub & # 39; IPR & # 39; odnoszą się do tworów ludzkiego umysłu, które pochodzą z ludzkiego przemysłu. Jest również znany jako „własność przemysłowa”. czasami i obejmuje:

  • Wynalazki – chronione patentami i wzorami użytkowymi
  • Marki – składające się z marek, nazw handlowych, logo, znaków usługowych, które są chronione jako marki
  • Wzory przemysłowe – powstałe połączenie sztuki użytkowej i nauk stosowanych, chronione jako wzory
  • Oznaczenia geograficzne – lub oznaczenia geograficzne – to produkty i / lub towary o określonym pochodzeniu geograficznym oraz o unikalnych i specjalnych właściwościach związanych z tym pochodzeniem, które obejmują również czynniki ludzkie.
  • Układy scalone – w tym układy, których układ, układ i konstrukcja są również częścią własności intelektualnej
  • Prawo autorskie – dzieła artystyczne i formy wypowiedzi w formie prozy, poezji, muzyki, kina, dramatu, mody itp.

PWI powstaje codziennie w formie badań i rozwoju (R&D), muzyki, sztuki, teatru, powieści, improwizowanych wynalazków i marek, które wzbogacają Twój biznes. Oznaczenia geograficzne cenione ze względu na swój wyjątkowy smak i jakość. Elementy te są zatem aktywami intelektualnymi, które należy utrzymywać, wprowadzać do obrotu i chronić przed naśladowaniem i niewłaściwym użyciem.

Ochrona praw własności intelektualnej:

Następujące metody pomagają w ochronie:

Staranne zgłoszenia krajowe, międzynarodowe, egzekwowanie prawa, rejestracja, terminowe odnawianie i konserwacja, nadzór znaków towarowych itp. To niektóre ze sposobów ochrony całej ciężkiej pracy, badań i inwestycji pieniędzy, które zostały przeznaczone na tworzenie praw własności intelektualnej.

Warto rozważyć zaangażowanie prawnika ds. Własności intelektualnej, ponieważ strategiczne i aktualne porady dotyczące ochrony, marketingu i wyceny przyniosłyby w długim okresie ogromne korzyści i chroniłyby firmy na całym świecie przed problemami prawnymi i etycznymi.

Podobnie jak w przypadku sporów dotyczących nieruchomości i mienia materialnego, spory dotyczące własności intelektualnej obejmują sankcje cywilne i karne z wysokimi karami i sankcjami. Dlatego świadomość i świadomość są na porządku dziennym.

Zarządzanie portfelem praw własności intelektualnej:

W dzisiejszym świecie, gdzie definicja granic między aktywami wirtualnymi a wirtualnymi maleje z każdą godziną z powodu Internetu, w przeciwieństwie do nieruchomości, własność intelektualna musi być chroniona na poziomie globalnym, na którym bierze udział wiele uprawnień. Ważne jest, aby mieć dobre pojęcie o dos i dont związanych z różnymi składnikami.

W związku z tym zarządzanie portfelem praw własności intelektualnej powinno być traktowane priorytetowo przez firmę rozpoczynającą działalność lub zakładającą działalność, ponieważ obejmuje licencje, franchising, transfery technologii, fuzje i przejęcia, a także przejęcia i wartość firmy.

Dlatego tworzenie biznesplanów skoncentrowanych na prawach własności intelektualnej zapewni każdemu zaangażowanemu na całym świecie pewny sukces, czy to dla firm, jednoosobowych właścicieli czy wynalazców.

[ff id=”2″]