Skip to main content

Aby obliczyć wagi sieciowe o dużej gęstości, a raczej brak chłodzenia i zużycie powietrza zewnętrznego, konieczne jest zupełnie inne podejście do chłodzenia. Podobnie wymagane jest inne podejście do zarządzania energią w szafie i wdrażania jej. W tym artykule skupiono się na dystrybucji energii w szafie. Istnieje kilka podejść do tego i taki proces wyjaśniono poniżej.

Zalecany proces:

1. Faza AC-3 jest obowiązkowa, aby osiągnąć wysoką gęstość. Jest wydajny i skalowalny. Stawia takie wyzwania, jak równoważenie obciążeń w fazach ABC obwodu 3-fazowego.

2. Wyloty o wysokiej gęstości (HDO) są koniecznością. Nie można używać standardowych gniazd, ponieważ stwarza to problem z takimi czynnikami, jak zarządzanie kablami, problemy operacyjne lub standardowe gniazda, które po prostu zajmują dużo miejsca na szafie.

3. Naprzemienne fazy w wyjściach rozwiązują problemy równoważenia faz ABC w obwodzie 3-fazowym. Lepiej jest zrównoważyć fazy w szafie niż w systemie nadrzędnym, RPP, PDU podłogi, a nawet na poziomie podłogi.

4. Ważne jest, aby mierzyć konfigurację obciążenia w wielu odstępach czasu. Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu: oprogramowanie, sprzęt, pomiary wejściowe itp. Oprogramowanie jest obecnie szeroko stosowane. Korzystanie z interfejsów IPMI w celu gromadzenia takich informacji jest lepsze, zwinniejsze i bardziej szczegółowe.

5. Szafy sieciowe są wypełnione gęstszymi numerami portów.

6. Szafy sieciowe potrzebują mniej gniazd, ale więcej mocy. Połączenia 10G, 40G, 100G, a nawet 400G, które rosną stosunkowo szybko, oznaczają, że musisz zapewnić większą moc na port. Zasilacz również musi być naprawdę redundantny. Awaria szafy sieciowej jest znacznie droższa niż awaria na poziomie serwera / komputera.

7. Skrzynki przyłączeniowe o dużej gęstości mogą zmniejszyć liczbę skrzynek przyłączeniowych, czyniąc szynę szynową czystszą i dając możliwość dodawania wielu obwodów do pojedynczej szafy. Mając na uwadze te najważniejsze kwestie, oto niektóre z unikalnych rozwiązań.

1. Konfiguracja PDU 35,2 kW 0U High Density 108 Outlet Rack dla obudowy

2. Konfiguracja jednostki PDU 8,8 kW 2U dla gniazd 24 D o wysokiej gęstości do szafy sieciowej

3. Konfiguracja jednostki PDU 8,8 kW 1U z szafami typu rack o gęstości 12 dla szafy sieciowej

Istnieją podstawowe wyzwania związane z czasem realizacji, terminową inwentaryzacją i możliwością globalnego pozyskiwania ich w różnych konfiguracjach do wdrożeń. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przechowywanie jednostek w dużych ilościach co najmniej 400 sztuk.

[ff id=”6″]