Skip to main content

Obniżka podatku od nieruchomości:

Według badania ponad 60% właścicieli nieruchomości jest zawyżonych przez władze podatkowe miasta. Najbardziej szokujący jest fakt, że mniej niż 2% właścicieli nieruchomości prosi o przeszacowanie, a nadal 58% właścicieli nieruchomości płaci podatki od przeszacowanej nieruchomości. Ludzie mogą być zaskoczeni, wiedząc, że 70% właścicieli wygrywa sprawę i korzysta z obniżonych podatków od nieruchomości. Dlatego ważne jest, aby właściciele domów zapoznali się z roczną kalkulacją podatku od nieruchomości.

Czy kiedykolwiek myślałeś, że Twoja nieruchomość jest zawyżona? Jeśli tak, wykonaj badania. Skontaktuj się z organem podatkowym, aby uzyskać informacje na temat rozliczenia podatku od majątku. Jeśli jednak właściciele stwierdzą, że ich nieruchomość jest badana i zebrano mocne dowody, mogą zaoszczędzić od 200 do 3000 USD rocznie. Jednak wartość oszczędności może się różnić w zależności od liczby czynników, takich jak Twoja nieruchomość, stawka podatku w Twoim mieście, zawyżona wartość nieruchomości itp.

Uzyskanie obniżki podatku od nieruchomości nie jest skomplikowanym zadaniem dla właścicieli domów. Zajmie to trochę czasu, aby zrozumieć proces i przedstawić swoje odwołanie władzom. Jeśli planujesz złożyć skargę dotyczącą podatku od nieruchomości, zbierz wystarczające i odpowiednie dowody na poparcie swojej skargi. Jeśli złożysz protest przeciwko podatkowi od nieruchomości, ale nie dostarczysz odpowiednich dowodów na poparcie swojego odwołania, musisz przegrać sprawę. Musisz udowodnić swoją argumentację, przedstawiając wartość inwestycyjną innych nieruchomości sprzedanych za kwotę niższą niż wartość, którą Twój urząd skarbowy uważa za wartą.

Złożenie skargi podatkowej

Właściciele domów powinni wiedzieć, że jako podatnik masz prawo wnieść odwołanie w celu uzyskania informacji na temat oceny podatkowej za bieżący rok budżetowy. Pierwszy krok w procesie odwoławczym rozpoczyna się od pisemnego powiadomienia od lokalnego egzaminatora. Podatnicy mają czterdzieści pięć dni & # 39; Czas od daty powiadomienia do złożenia skargi. Jeśli właściciele nie otrzymali powiadomienia, muszą złożyć wniosek o ponowną ocenę do 10 maja roku wyceny lub 45 dni po dacie faktury podatkowej.

Gdy zdecydujesz się złożyć skargę podatkową, musisz zebrać dowody na poparcie swojej sprawy. Dowód może zostać dostarczony w formie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, wykazu cen, sprzedaży porównywalnych nieruchomości oraz wyceny celnej przygotowanej przez licencjonowanego rzeczoznawcę. Po złożeniu skargi komisja oceniająca rozpatrzy twoją petycję. Jeśli agencja stwierdzi, że twoja nieruchomość jest zawyżona, agencja wysyła nową wiadomość z informacją o zmianie wartości wyceny.

Wskazane jest, aby właściciele nieruchomości poprosili ekspertów o pomoc, jeśli naprawdę chcą złożyć skargę dotyczącą podatku od nieruchomości. Doświadczeni prawnicy pomagają właścicielom zaoszczędzić czas i wzmocnić swoją petycję, zapewniając odpowiednie dowody. Kolejną zaletą rekrutacji ekspertów jest to, że mają rozległą wiedzę na temat lokalnego rynku, dobrze przestrzegają przepisów podatkowych i pracują z absolutnym profesjonalizmem i nie rzucają monetą, aby wygrać sprawę.

[ff id=”2″]