Skip to main content

Kiedy ludzie myślą o kupnie lub sprzedaży domu, przechodzą do niezależnego procesu wyceny domu, który pomaga im zrozumieć wartość domu na podstawie cen rynkowych. Chociaż nie znają dokładnie szczegółów wyceny nieruchomości, ważne jest, aby wycenili swój dom tylko w momencie sprzedaży lub zakupu. Należy rozumieć, że obecnie istnieje wiele teorii związanych z wyceną nieruchomości.

Jaka jest metoda dochodowa?

Metoda dochodu jest rodzajem metody wyceny nieruchomości, w której wartość nieruchomości jest szacowana na podstawie potencjału zarobkowego. Obliczony dochód może pochodzić z przychodów z wynajmu lub z wartości odsprzedaży. Ta metoda jest dość skomplikowana, ale jest często stosowana przez inwestorów, którzy cenią jakiś rodzaj inwestycji w nieruchomości lub chcą ocenić, czy to, co inwestują, będzie opłacalne w przyszłości.

Aby być precyzyjnym przy użyciu metody dochodowej, musisz polegać na pewnych założeniach. Jesteś:

• Wartość odsprzedaży nieruchomości
• Dochód z wynajmu nieruchomości

Jak obliczyć wartość nieruchomości?

Do obliczenia tych założeń wykorzystywane są bieżące dane nieruchomości podobne do własności właściciela, aby uzyskać dobry obraz wartości nieruchomości. Tego rodzaju wycena staje się rzeczywistością, jeśli wygenerowany dochód zostanie skompensowany z kapitałem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nieruchomość staje się dla nas opłacalna, i oszacować zysk z nieruchomości, jeśli zostanie porównany z podobną inwestycją lub inwestycjami. Pomaga to ocenić, czy nieruchomość gwarantuje inwestycję w przyszłości.

Czy potrafisz obliczyć czynniki ryzyka?

Najtrudniejszą częścią każdej inwestycji w nieruchomości jest obliczanie ryzyka. Chociaż możemy badać przeszłość, nie będziemy w stanie znaleźć dla niej odpowiedniego rozwiązania. To prawda, że ​​prognozy rynku nieruchomości są po prostu niemożliwym zadaniem. Chociaż możemy oszacować właściwość na podstawie bieżących danych i trendów, niezwykle trudno jest przewidzieć szybkość lub zakres ryzyka.

Metoda wyceny zysków nie próbuje ustalić obecnej sytuacji rynkowej. Z drugiej strony wartość nieruchomości będzie najważniejszym czynnikiem w przyszłości. Bierze wartość przyszłości i porównuje ją z ceną, którą obecnie należy zapłacić. Oszacowanie ostatecznej wartości sprzedaży i przychodów z wynajmu zależy głównie od prognozy rynku, która czasami jest bardzo trudna.

Chociaż ta metoda jest stosowana głównie przez renomowanych inwestorów, a nie przez nabywców domów, okazuje się, że ta metoda ma wiele zalet w porównaniu z metodą porównywalnej sprzedaży. Zaletą tej metody wyceny nieruchomości jest to, że koncentruje się ona na jednostce. Ceni sobie ich własność, a nie rynek. Jeśli poważnie podchodzisz do inwestowania w nieruchomości, metoda wyceny dochodu może pomóc Ci określić duże zyski, których szukasz.

[ff id=”2″]