Skip to main content

Wiele osób słyszało, czytało, mówiło, pisało lub podpisywało dokumenty z terminem „własność intelektualna”. Ale czy zawsze wiesz, co oznacza własność intelektualna lub własność intelektualna? Kiedy zaczynasz od nowego pracodawcy, często istnieje klauzula poufności lub dokument zawierający odniesienie do własności intelektualnej, zwykle w taki sposób, że twórczość intelektualna wynikająca z zatrudnienia lub zatrudnienia jest własnością pracodawcy. Większość podpisuje te dokumenty i nie zawsze jest pewna, z czym się zgadza.

Prawo własności intelektualnej obejmuje szeroki zakres prawa, od znaków towarowych i praw autorskich po wynalazki, projekty i aspekty kreatywne, takie jak pisanie, muzyka i sztuka. Praktyka prawa własności intelektualnej może chronić tych, którzy wymyślają nowe pomysły lub projekty, lub bronić firmy klauzulą ​​własności intelektualnej zawartą w umowie. Na przykład prawnik ds. Własności intelektualnej może pomóc wynalazcy lub przedsiębiorcy złożyć wniosek patentowy na nowy wynalazek lub złożyć dokumenty w celu identyfikacji logo tego wynalazku. Piosenkarz lub muzyk może współpracować z prawnikiem własności intelektualnej w celu przedstawienia praw autorskich w celu ochrony swoich praw w związku z nagranymi wykonaniami i sprzedażą ich dzieł.

Ponieważ ten obszar praktyki prawnej jest tak szeroki, prawnicy zajmujący się prawami własności intelektualnej nierzadko specjalizują się w praktyce własności intelektualnej. Niektórzy prawnicy mogą mieć wykształcenie inżynierskie lub pochodzenie, które poprawią ich rozumienie przemysłowej części prawa własności intelektualnej oraz ogólną pracę i techniczne zrozumienie tych patentów. Inni prawnicy mogą mieć bogate doświadczenie zawodowe i szkolenie w zakresie biznesu, bankowości, organizacji non-profit lub sztuk scenicznych, co z kolei pomaga zrozumieć i praktykować szczegółowe i szczegółowe aspekty znaków towarowych, praw autorskich i prawa patentowego.

Chociaż wiele przypadków w prawie własności intelektualnej dotyczy osób ubiegających się o patenty i znaki towarowe lub prawa autorskie, istnieje również wiele przypadków, w które zaangażowane są firmy. Duże firmy, które są jednoosobowymi właścicielami, mogą wymagać zgłoszenia znaku towarowego lub praw autorskich. Współpracując z prawnikiem ds. Własności intelektualnej, wszystkie możliwe konflikty lub naruszenia mogą być badane i, miejmy nadzieję, można ich uniknąć. Ci adwokaci mogą również pomóc w rzeczywistym zgłoszeniu oraz w procesie zgłoszenia i zarządzania znakiem towarowym lub prawem autorskim. Konkurent lub nowo utworzona firma może później świadomie lub nieumyślnie naruszyć znak towarowy lub prawa autorskie. Prawnik, który zna historię, może bardzo pomóc w ochronie tych identyfikatorów.

Dla każdej osoby lub firmy poszukującej prawnika ds. Własności intelektualnej pierwszym krokiem jest znalezienie prawnika posiadającego fachową wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Wykonawca, który współpracuje z prawnikiem zajmującym się prawami własności intelektualnej specjalizującymi się w technologii, może nie być w tym dobry. Jeśli jednak ten artysta może znaleźć firmę z doświadczeniem i wiedzą w dziedzinie sztuk performatywnych i kreatywnych, następnym krokiem jest zapewnienie współpracy firmy z osobami. Niektóre firmy pracują tylko z jednostkami biznesowymi, niektóre tylko z osobami fizycznymi, a niektóre z oboma. Oczywiście ważna jest także współpraca z firmą, której kultura i osobowość odpowiadają klientowi.

[ff id=”2″]