Skip to main content
Budownictwo

QDOT – realna opcja w planowaniu nieruchomości dla osób niebędących obywatelami

By 20 kwietnia 2020No Comments

Planowanie majątku jest ważne, aby zmaksymalizować prezenty, które pozostawiasz beneficjentom. Jeśli jednak nie jesteś obywatelem amerykańskim ani rezydentem, musisz być świadomy różnic prawnych w planowaniu swojego majątku. Różnice mogą być niekorzystne. Odliczenia małżeńskie nie są również dozwolone w przypadku majątku obywatela lub rezydenta USA, jeżeli beneficjentem jest małżonek niebędący rezydentem. Na szczęście ustanowienie kwalifikowanego zaufania krajowego (QDOT) może być opłacalną opcją zwiększenia ulg podatkowych.

Po ustanowieniu QDOT, majątek traktowany jest jako pozostały przy życiu małżonek, a zatem zarządzany jest przez niższe przedziały podatkowe. Aby się zakwalifikować, trust musi wyznaczyć co najmniej jednego obywatela USA lub spółkę krajową na powiernika. Ponadto zaufanie musi być zbudowane w taki sposób, aby istniały odpowiednie przepisy dotyczące ściągania podatków przez Skarb Państwa. Jeżeli wartość przeniesionego majątku do QDOT przekracza 2 miliony USD, jeden z powierników musi być spółką krajową lub obligacja musi zostać zakończona w wysokości 65% wartości rynkowej nieruchomości, aby zapewnić zapłatę podatku. Jeśli wartość nieruchomości spadnie poniżej 2 mln USD, prawo nie zezwala na posiadanie więcej niż 35% nieruchomości poza Stanami Zjednoczonymi.

Zasady są szczególnie elastyczne w odniesieniu do zdolności osoby innej niż zmarły do ​​ustanowienia QDOT, takiej jak żyjący małżonek, przedstawiciel żyjącego małżonka lub wykonawca. Najlepiej jednak traktować ten rodzaj materii jak najwcześniej.

Konfigurowanie QDOT ma pewne wady, które również należy rozważyć. Ponieważ wyznaczony powiernik działa jako doradca ds. Podatków u źródła, może on osobiście być odpowiedzialny za podatki, jeśli nie zostaną one potrącone lub zostaną potrącone nieprawidłowo. Przekazanie spadku zarządcy spółki może spowodować pewne obciążenie administracyjne. Na przykład, jeśli majątek nie ma gotówki (takich, których nie można łatwo wypłacić jako gotówkę, takich jak nieruchomości), przepływ środków pieniężnych może być niewystarczający, aby uiścić opłaty powiernika (powiernicy muszą uiścić opłaty za zarządzanie majątkiem ). lub uiścić opłatę za obligację, jeśli została ona wyjęta. W takim przypadku konieczne może być sprzedanie aktywów w celu pokrycia kosztów, co może być trudne lub niepożądane. Ze względu na wiele zalet i wad QDOT najlepiej jest mieć doświadczonego specjalistę, który oceni twoją nieruchomość i określi, czy QDOT jest najbardziej ekonomicznym sposobem założenia nieruchomości.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się użyć QDOT, czy planujesz swoją nieruchomość w inny sposób, ważne jest, abyś przejrzał swoje opcje z prawnikiem, który specjalizuje się nie tylko w planowaniu nieruchomości, ale także w niuansach Wiedząc, jak prawidłowo pracować z nierezydentami, aby zmaksymalizować wartość nieruchomości, którą zostawiasz bliskim.

[ff id=”2″]