Skip to main content

Ludzie pracujący w przemyśle chemicznym są zagrożeni. Dlatego w miejscach, w których występują niezwykłe stężenia niebezpiecznych substancji, należy umieścić odpowiednie znaki ostrzegawcze. Wszelkie nieszczęścia zagrażają środowisku. Ważne jest, aby zrozumieć poziom ryzyka w różnych lokalizacjach, a następnie pamiętać o zminimalizowaniu ryzyka.

Przeprowadzić ocenę zagrożeń chemicznych

CHA (ocena zagrożeń chemicznych) to proces, który mapuje ryzyko przemysłu chemicznego. Ocenia się również możliwość wystąpienia niebezpiecznych warunków. Przeprowadzono analizę porównawczą w celu oceny odpowiednich zdolności różnych substancji chemicznych do powodowania uszkodzeń. Raport zawiera proste opisy chemikaliów, a następnie szczegółowe badanie chemicznych i fizycznych właściwości chemikaliów.

Istnieje inny rodzaj raportu zwany analizą potencjalnego zagrożenia. Przyczyny i stopień uszkodzeń, jakie mogą powodować nagłe pożary, wybuchy, wypadki, uwolnienia gazu i rozlane chemikalia, są analizowane w raporcie PHA. Analizowane są również wszystkie urządzenia, towary laboratoryjne, przechowywane chemikalia i procesy robocze. Badania te pomagają kierownictwu zidentyfikować potencjalne zagrożenie i skorygować umieszczenie znaków ostrzegawczych.

Ocena czynników fizycznych

Aby zapobiec wypadkowi, ważne jest, aby być mentalnie przygotowanym na najgorsze scenariusze. Ważne jest, aby umieszczać odpowiednie znaki w pobliżu miejsc o dużej gęstości niebezpiecznych obiektów fizycznych.

Zaleca się, aby personel rozumiał rozmiar, kształt i rodzaj pojemników zawierających chemikalia. Należy również ocenić lokalizację, procesy układania w stosy i warunki przechowywania pojemników z chemikaliami.

Przeprowadzenie oceny ograniczenia szkód

Jeśli chcesz zarządzać ryzykiem w branży chemicznej, musisz ustawić reakcję awaryjną. Ocenie podlegają systemy bezpieczeństwa obecnie stosowane w zakładzie chemicznym, w tym zastosowany sprzęt bezpieczeństwa, podjęte środki ostrożności, szkolenie personelu w zakładzie chemicznym, rozmieszczenie znaków ostrzegawczych i utrzymanie planu ewakuacji awaryjnej.

Konsultowany jest specjalista w celu oceny stopnia przydatności aktualnych środków bezpieczeństwa do postrzeganego ryzyka w branży. Ten typ procesu znany jest również jako kontrola bezpieczeństwa. Niektóre czynniki, które można uznać za niebezpieczne dla przemysłu chemicznego, to utrata bezpieczeństwa, przemoc w miejscu pracy, infiltracja, zanieczyszczenie, rozlanie chemikaliów, kradzież i bombardowanie.

Ważne strategie zapobiegania

Istnieje wiele środków mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przemysłu chemicznego. Zaleca się umieszczenie najbardziej wrażliwych aktywów w branży w centrum koncentrycznych pierścieni bezpieczeństwa. Układ powinien być taki, aby intruz musiał przejść kilka trudnych środków bezpieczeństwa, aby uzyskać dostęp do głównego obszaru. Ogrodzenia na granicach nieruchomości, solidne samozamykające się drzwi, kontrolowane środki w celu gaszenia zagrożeń chemicznych to tylko kilka rzeczy, które można zrobić.

[ff id=”4″]