Skip to main content

Chemikalia przemysłowe to chemikalia wytwarzane do różnych zastosowań przemysłowych. Te substancje chemiczne znajdują się w paliwach, barwnikach, środkach przeciw zamarzaniu, materiałach wybuchowych, smarach, izolatorach itp. Jest również wykorzystywany do badań w ośrodkach wojskowych i wojskowych.

List o chemikaliach przemysłowych

Te chemikalia są wytwarzane i opracowywane z surowców takich jak powietrze, woda i minerały. Istnieją różne rodzaje chemikaliów wytwarzanych przez przemysł do różnych celów. Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia zapotrzebowanie na chemikalia przemysłowe do różnych zastosowań znacznie wzrosło dzisiaj.

Zwykle używamy chemikaliów w różnych formach, w tym jako środki czyszczące, pasty, detergenty, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, barwniki, które są używane do kopiowania i tak dalej. Sposób użycia tych chemikaliów decyduje o tym, czy można je zaklasyfikować jako chemikalia przemysłowe.

Różne rodzaje chemikaliów przemysłowych

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na te chemikalia istnieje ponad sto odmian, które są obecnie produkowane przez różne firmy. Niektóre z powszechnie używanych i znanych chemikaliów obejmują:

 • Tlen: Jedna z najbardziej przydatnych i niezbędnych substancji chemicznych stosowanych jako utleniacz w mieszaninach reakcyjnych, w których niezbędny jest tlen.
 • Kwas fosforowy: Kolejna przydatna substancja chemiczna stosowana w produktach spożywczych, takich jak napoje bezalkoholowe i inne produkty. Służy również do produkcji nawozów.
 • Azot: Jest stosowany w przemyśle do kontrolowania temperatur reakcji i zapobiegania kombinacji tlenu i pary w celu uniknięcia wybuchów. Jest również stosowany jako alternatywa dla powietrza do transportu nośników gazu, aby zapobiec wybuchowi.
 • Kwas siarkowy: Służy głównie do usuwania substancji niebezpiecznych i przeciwdziała działaniu substancji alkalicznych. Jest to jedna z najczęstszych i najczęstszych przemysłowych substancji chemicznych.
 • Chlor: Jest stosowany głównie do robienia wybielaczy. Jest ważnym składnikiem dwutlenku tytanu.
 • Etylen: kolejna ważna substancja chemiczna stosowana do różnych celów.
 • Krzemian sodu: stosowany jako izolacja do celów przemysłowych.
 • Siarczan glinu: Jest stosowany jako bufor pH w przemyśle papierniczym. Jest również stosowany do oczyszczania ścieków w przemyśle.
 • Węglan sodu: Najważniejszymi chemikaliami przemysłowymi są węglan sodu, znany również jako soda. Jest stosowany w produkcji szkła i jako główny składnik wielu środków czyszczących.
 • Azotan amonu: Jest to jeden z najczęściej stosowanych nawozów w postaci stałej.
 • Mocznik: Kolejną godną uwagi substancją chemiczną jest mocznik, który jest stosowany jako nawóz. Służy również do produkcji pasz dla zwierząt.
 • Metanol: Ten związek chemiczny, wytwarzany z wodoru i tlenku węgla, jest stosowany jako reagent do produkcji kwasu octowego, formaldehydu i eteru metylowo-terbutylowego (MTBE).
 • Potaż: Inną substancją chemiczną, która jest często stosowana jako nawóz na obszarach rolniczych, jest potaż.
 • Dwutlenek tytanu: Jest stosowany w farbach, żywności i produktach farmaceutycznych. Jest to produkt chemiczny w kolorze białym.

Istnieje wiele innych substancji chemicznych, które można stosować na różne sposoby. Wraz ze wzrostem liczby importerów chemikaliów w kraju wiele firm zaczęło produkować chemikalia w tym kraju.

[ff id=”4″]