Skip to main content

Ocena terenu jest bezpośrednio związana z analizą najwyższego i najlepszego wykorzystania. Porównanie najwyższego i najlepszego użytkowania oraz wartości gruntów lub gruntów pokazuje, czy istniejące wykorzystanie jest najwyższym i najlepszym wykorzystaniem w kraju.

Wycena gruntów odgrywa istotną rolę w ogólnej wycenie wartości nieruchomości lub nieruchomości. Rzeczoznawcy często dokonują oszacowania wartości nieruchomości, które jest odrębne od innych cech nieruchomości, takich jak ulepszenia budynków. Wartość nieruchomości i wartość budynku zmieniają się w różnych stawkach w zależności od ulepszeń i odpowiednich czynników amortyzacji. W przypadku wielu szacunków dotyczących wyceny nieruchomości najlepszym sposobem pomiaru postrzeganej wartości jest oddzielna liczba gruntów.

Chociaż cały szacunek nieruchomości może pochodzić z bezpośredniego podejścia porównawczego lub dochodowego bez oddzielania wartości nieruchomości od wartości budynku, konieczne może być osobne wycenie nieruchomości w celu oddzielenia liczby nieruchomości od całkowitej wartości nieruchomości. Przy szacowaniu kosztów konieczne jest osobne oszacowanie gruntów i ulepszeń.

Stworzenie opinii na temat wartości nieruchomości można przedstawić jako osobną przeszkodę w procesie oceny. Możesz użyć różnych technik, aby uzyskać wydruk wartości gruntu, w tym:
– Bezpośrednie porównanie
– ekstrakcja
– Ziemia pozostaje
– podstawowa kapitalizacja czynszu
– Rozwój poddziałów
– przydział

Zwykle bezpośrednie porównanie jest najdokładniejszą i najskuteczniejszą z technik uzyskiwania wartości gruntu. Jeśli jednak dostępna jest ograniczona liczba sprzedaży lub jeśli dokonany szacunek wymaga dodatkowego wsparcia, można zastosować inne techniki w celu wsparcia podejścia porównawczego, takie jak te wspomniane wcześniej. Technika alokacji może albo analizować transakcje sprzedaży ulepszonych nieruchomości, albo całkowita zapłacona cena zostanie podzielona między grunty a ulepszenia. Można również przeanalizować porównywalne lokalizacje w fazie rozwoju, a koszt gotowej nieruchomości należy podzielić na grunty i ulepszenia lub budynki. W technice wydobycia wartość nieruchomości ustala się odejmując szacunkową wartość zamortyzowanych ulepszeń od znanej ceny sprzedaży nieruchomości.

Inne wymienione metody wyceny nieruchomości wykorzystują kapitalizację zysków. Korzystanie z tych technik jest bardziej ograniczone i rzadziej stosowane w szacowaniu gruntów. Technika rozwoju podziału jest specjalną metodą przydatną w niektórych przypadkach użytkowania gruntów. Technologia resztek ziemi jest najczęściej wykorzystywana do testowania wykonalności różnych zastosowań, które można wykorzystać do oceny gruntów w ramach tradycyjnego podejścia do wartości. Bazowej kapitalizacji czynszu można użyć, gdy czynsze bazowe i stawki kapitalizacji są dostępne na ukierunkowanym rynku lub obszarze. Porównanie tych informacji jest następnie porównywane z danym krajem, dla którego wymagana jest wycena.

[ff id=”2″]