Skip to main content

Przenośniki to systemy przemysłowe, które pomagają transportować różnego rodzaju materiały i towary z jednej części do drugiej. Systemy te są uważane za linie życia różnych branż, ponieważ znacznie zmniejszają wysiłek, czas i ostatecznie koszty oraz zwiększają wydajność. Zmniejszają również ryzyko obrażeń i wypadków, które mogą wystąpić podczas pracy z ciężkimi materiałami.

Szereg popularnych konstrukcji, takich jak przenośnik taśmowy, przenośnik grawitacyjny, przenośnik łańcuchowy, przenośnik wibracyjny i przenośnik ślimakowy są wykorzystywane do różnych zastosowań przemysłowych. Każdy z nich ma inny mechanizm działania, w oparciu o który jest używany w konkretnej aplikacji. Niektóre sekcje wyjaśniają, w jaki sposób systemy te są wykorzystywane w różnych branżach.

Przenośniki taśmowe

Taśma przenośnika napędzana silnikami elektrycznymi o zmiennej prędkości jest prawdopodobnie najpopularniejszym systemem przemysłowym do transportu materiałów. Przydają się zarówno w jednostkach pakujących, jak i na lotniskach w systemach obsługi bagażu. Z tych systemów również korzystają sklepy spożywcze i piekarnie. Innym popularnym zastosowaniem są magazyny, w których pasy te są używane do załadunku produktów do lub z ciężarówek i innych pojazdów transportowych. Płaskie i niesprawne przenośniki taśmowe to najpopularniejsze wersje w tej kategorii.

Podajnik wibracyjny

Systemy te oparte są na zasadzie generowania ruchów za pomocą wibracji. Są przydatne w zastosowaniach przemysłowych z materiałami swobodnie płynącymi. Na przykład można go wykorzystać do transportu żywności w postaci granulek. Innym dobrym przykładem jest transport materiałów, które są bardzo gorące lub żrące. W ten sposób można natychmiast transportować odlewy metalowe. Chemikalia i produkty z drewna, a także produkty wydobywcze można skutecznie transportować za pomocą systemów wibracyjnych.

Przenośniki pneumatyczne

Kolejną interesującą kategorią są pneumatyczne systemy przenośników wykorzystujące ciśnienie powietrza do transportu materiałów. Systemy te są stosowane w przemyśle ceramicznym do zasilania granulatorów, w przemyśle chemicznym do zasilania mikserów, w przemyśle spożywczym do transportu sproszkowanych przedmiotów i cukru oraz do różnych innych zastosowań w przemyśle gumowym, tworzyw sztucznych i cementu.

Przenośnik ślimakowy

Przenośnik ślimakowy wykorzystuje ślimak spiralny do transportu cieczy i materiałów w postaci granulek. Zrębki i ziarna zbóż to dwa godne uwagi przykłady materiałów, które są wykorzystywane do ich promowania. Te przenośniki taśmowe mogą być również używane do transportu mokrych, zbrylających się i trudnych do przenoszenia materiałów. Systemy te są również wykorzystywane do zastosowań w odśnieżarkach, kombajnach, lodownikach i innych maszynach.

Inne popularne przykłady

Podobnie jak przenośniki taśmowe, popularne są również przenośniki łańcuchowe. Są one często stosowane w branży transportowej do transportu dużych kontenerów transportowych. Przenośniki pionowe i łopatkowe służą do przesuwania materiałów wzdłuż ścieżek pionowych. Przenośniki wałkowe służą do transportu materiałów o sztywnych powierzchniach. Przydatne są również systemy przenośników ślizgowych i grawitacyjnych.

Każdy z tych typów może mieć dodatkowe lub specjalne funkcje spełniające wymagania różnych aplikacji przemysłowych. Branże na całym świecie potrzebują ich do zwiększenia wydajności przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i obniżeniu kosztów.

[ff id=”4″]