Skip to main content

Podczas transakcji nieruchomości sprzedawca zazwyczaj nie chce odstąpić od umowy. Jednak sprzedawca może zmienić zdanie, na przykład dlatego, że dostaje lepszą ofertę od innej osoby, w okolicznościach, które uniemożliwiłyby mu sprzedaż nieruchomości lub z innych powodów, które może mieć sprzedawca. Procedura dostępna dla kupującego polegałaby wówczas na zażądaniu od sprzedawcy odszkodowania, rozwiązaniu umowy i odzyskaniu kwoty depozytu wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami, lub skontaktowaniu się z sądem w celu żądania wykonania umowy zakupu.

Kupujący powinien mieć świadomość, że pomimo powyższych środków sprzedawca mógł zawrzeć w umowie warunkową klauzulę, która pozwoliłaby mu na odstąpienie od umowy bez nakładania kar, na przykład jeśli umowa zawiera ustalenia dotyczące sprzedawca wycofuje się, jeśli pomimo prawdziwej próby nie uda mu się znaleźć innego domu do zamieszkania, postępowanie sądowe przeciwko kupującemu najprawdopodobniej nie miałoby znaczącego znaczenia w takim scenariuszu.

Zażądaj odszkodowania

Kupujący może domagać się odszkodowania, jeśli sprzedawca umyślnie naruszy umowę, a to spowoduje stratę finansową dla kupującego. Nawet jeśli kupujący nie poniesie żadnej dodatkowej straty finansowej, a naruszenie umowy przez sprzedającego nastąpiło pomimo jego najlepszych i najszczerszych intencji, kupujący powinien najprawdopodobniej być w stanie odzyskać kwotę depozytu wraz z odsetkami i dodatkowymi wydatkami, takimi jak opłaty dla prawnika od nieruchomości lub koszt zrealizowanego Kontrola lokalu przez sprzedającego. Szkoda może być większa, jeśli zostanie ustalone, że sprzedawca zrezygnował z powodu nieuczciwości. Na przykład sprzedawca mógł otrzymać lepszą ofertę dotyczącą tej samej nieruchomości. Wysokość roszczenia zależy od dodatkowej straty finansowej poniesionej przez kupującego.

Rozwiązanie umowy

Kupujący może rozwiązać umowę i odzyskać zapłacone pieniądze od sprzedawcy, jeśli umowa jest nieważna lub nie została podpisana przez obie strony lub jeśli sprzedawca naruszył umowę. Nabywca może zwykle z powodzeniem ubiegać się o zapłaconą kwotę, nawet jeśli umowa nie zawiera klauzuli zwrotu.

Niech umowa zostanie wypełniona postanowieniem sądu

Sprzedawca może skontaktować się z sądem, aby poprosić sprzedawcę o zamknięcie umowy. Jest to opcja, głównie w przypadkach, gdy sprzedawca może, ale nie jest gotowy do sprzedaży nieruchomości. Ponadto kupujący musi być w stanie dokończyć koniec umowy, a umowa powinna jasno i wyraźnie wymieniać wszystkie niezbędne informacje, takie jak zaliczka, zarobione pieniądze, opis prawny nieruchomości i wszystkie inne nieruchomości na niej bez dwuznaczności Finansowanie, warunki itp. Jeśli sąd stwierdzi, że sprzedawca nie wywiązuje się z umowy kupna z powodu swojego osobistego zysku, istnieje duża szansa, że ​​sąd zleci wykonanie umowy, co doprowadzi do zawarcia transakcji.

Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, powinieneś najpierw rozważyć, czy działania sprzedającego naruszyły umowę sprzedaży i jak możesz odzyskać fizyczne posiadanie nieruchomości lub przynajmniej zwrot pieniędzy. Zawsze wskazane jest skontaktowanie się z prawnikiem lub kancelarią prawną zajmującą się nieruchomościami, która może chronić Twoje interesy przed tak niespłacającym się sprzedawcą.

Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny dla tych, którzy chcą kupować lub sprzedawać nieruchomości i nie należy ich interpretować jako porady prawnej. Jeśli szukasz porady prawnej, możesz skontaktować się z ADB i partnerami.

[ff id=”2″]