Skip to main content

Ten artykuł dotyczy stanów, które nie uznają 1031 Tax Exchange. Chociaż sekcja 1031 jest częścią amerykańskiego wewnętrznego kodeksu podatkowego (IRC), ważne jest, aby wiedzieć, czy podatki rządowe mają zastosowanie do tych samych przepisów w tych stanach, które mają podatki dochodowe. Niektóre stany po prostu przestrzegają zasad IRC, podczas gdy inne mają całkowicie odrębny zestaw.

Podczas gdy zgodnie z sekcją IRS 1031 każda inwestycja lub nieruchomość komercyjna w USA może zostać zastąpiona wolną od podatku inną inwestycją lub nieruchomością handlową w Stanach Zjednoczonych, istnieją stany, które nie uznają wymiany podatkowej 1031. Te stany zezwalają na zwolnienie z opodatkowania stanowego tylko wtedy, gdy nieruchomość zastępcza znajduje się w tym samym stanie. Jeżeli dochody są ponownie inwestowane w nieruchomości poza tym konkretnym stanem, uznaje się to za zdarzenie podatkowe i należy zapłacić państwowy podatek dochodowy.

To nie tylko kosztuje podatki stanowe inwestorów, ale także wymaga, aby śledzili oni oddzielną, wyższą podstawę kosztów dla nieruchomości zastępczej do celów podatków stanowych, niż jest to przeznaczone na podatki federalne.

Obecnie rozumiemy, że tylko dwa stany, które nie uznają wymiany podatkowej 1031 (Georgia i Mississippi) zachowają status zwolnienia podatkowego wymiany 1031 tylko wtedy, gdy wymieniona nieruchomość również mieści się w jej granicach. Reguły się zmieniają, więc skontaktuj się z państwowymi organami podatkowymi.

W przypadku innych stanów, które uznają giełdę 1031 i zezwalają na przeniesienie zysków kapitałowych z nieruchomości do innych stanów, oczekują one zapłaty podatku odroczonego w przypadku sprzedaży nieruchomości zastępczej w przypadku zdarzenia podatkowego. W praktyce jednak zdarza się to rzadko, ponieważ, szczerze mówiąc, inwestorzy w większości nie mówią, a co ważniejsze, państwa nie aktywnie śledzą tych informacji. Nadal nie chciałbyś być próbką testową.

Wreszcie w niektórych stanach obowiązują inne zasady, w tym specjalne ulgi podatkowe, które mają zastosowanie do sprzedawców nieruchomości, którzy nie są rezydentami w tych stanach. Lista obejmuje Kalifornię, Nowy Jork i Maryland.

Podsumowując, dla płynnej wymiany ważne jest poznanie stanów, które nie uznają wymiany podatkowej 1031. Ważne jest również przejrzenie szczegółowych zasad stanów, w których zarówno porzucone, jak i wymienione nieruchomości znajdują się na długo przed zawarciem umowy. Zapewnia to spójność z niektórymi przepisami rządowymi, w tym faktem, że giełda potrąca odpowiednią kwotę podatku w razie potrzeby.

[ff id=”2″]