Skip to main content

Ogólne zasady prawa umów w Arizonie wymagają jedynie oferty, przyjęcia, rozważenia i wystarczającej specyfiki warunków, aby zawrzeć umowę podlegającą wykonaniu. Dotyczy to niezależnie od tego, czy strony reklamują warunki i / lub podpisują dokument na piśmie.

Nie dzieje się tak, jeśli umowa dotyczy sprzedaży nieruchomości. Tam kodeks oszustw w Arizonie (ARS 44-101 (6)) wymaga, aby umowy sprzedaży nieruchomości były napisane i podpisane, aby były wykonalne.

Należy jednak zauważyć, że sądy w Arizonie konsekwentnie orzekały, że wymagany jest jedynie podpis „strony oskarżonej”. Innymi słowy, umowa musi zostać podpisana przez stronę, przeciwko której dochodzi się wykonania, ale niekoniecznie musi być podpisana przez stronę oskarżającą. Na przykład sprzedawca nieruchomości, który nigdy nie podpisał umowy kupna, może z powodzeniem utrzymywać pozew przeciwko kupującemu, który podpisał umowę.

Strony umowy dotyczącej nieruchomości w Arizonie powinny również pamiętać, że zmiany umowy muszą być również sporządzone na piśmie i podpisane, aby były wykonalne. Ze względu na wymogi ustawy o oszustwach strony, które kupują lub sprzedają nieruchomości w Arizonie, proszone są o pisemne potwierdzenie wszystkich warunków transakcji dotyczących nieruchomości. Często agenci i brokerzy mogą składać zapewnienia i oświadczenia kupującym i sprzedającym oraz sugerować, że pisemna zmiana nie jest wymagana. Kupujący i sprzedający powinni unikać pokusy polegania na takich zapewnieniach i dopilnować, aby wszystkie ważne sprawy zostały zapisane na piśmie i podpisane przez drugą stronę.

Niestety wiele umów dotyczących nieruchomości w Arizonie nie jest napisanych i / lub podpisanych, a jedna lub więcej stron musi szukać ulgi od drugiej strony. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z doświadczonym prawnikiem nieruchomości w Arizonie, aby ustalić, czy może obowiązywać zwolnienie z ustawy o oszustwach lub czy jest dostępna inna procedura prawna.

[ff id=”2″]