Skip to main content

Wybór odpowiedniego przepływomierza jest ważną częścią przetwarzania chemicznego. Dowiedz się, czy Twój sprzęt do przetwarzania działa poprawnie lub czy występuje problem. Za pomocą odpowiedniego przepływomierza chemicznego można dokładnie zmierzyć przepływ i ustalić, czy rury przeciekają. Ponadto te mierniki pokazują, ile płynu aktualnie używasz. Jednym słowem; Za pomocą odpowiedniego urządzenia pomiarowego możesz zarządzać precyzyjną kontrolą procesu. Jeśli nie zainstalujesz odpowiedniego do przetwarzania chemicznego, nie będziesz w stanie dokładnie zmierzyć przepływu. Może to prowadzić do marnotrawstwa materiału, co prowadzi do strat finansowych.

Możesz więc powiedzieć, że zainstalowanie odpowiedniego przepływomierza chemicznego ma znaczący wpływ zarówno na operacje w branży, jak i na wyniki działalności.

Jeśli masz niewielką lub żadną wiedzę, nie możesz wybrać odpowiedniego przepływomierza do swojej operacji. Dlatego; Napisaliśmy ten artykuł, abyś wiedział, jak wybrać odpowiedni dla swojej operacji. Zawarliśmy wszystkie podstawowe rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem przepływomierza.

Ważne czynniki do rozważenia

Aby wybrać odpowiedni przepływomierz, należy wziąć pod uwagę właściwości płynu, zakres przepływu i profil przepływu. Właściwości płynów obejmują szereg faz, mętność, lepkość itp. Należy również wziąć pod uwagę opcje dla połączeń wyjściowych i ograniczenia mechaniczne. Sprawdź poniżej, jakie kluczowe czynniki należy wziąć pod uwagę.

Media procesowe:

Różne liczniki są odpowiednie dla różnych trybów pracy. Więc sprawdź rodzaj płynu. Sprawdź, czy jest to ciecz czy gaz. Spróbuj zrozumieć ograniczenia każdego rodzaju licznika. To jest ważne

Rodzaj pomiaru:

Jakiego rodzaju pomiaru potrzebujesz? Pomiar masy lub przepływu objętościowego: można przeliczyć wartości objętościowe na pomiary masy. Jednak niektóre mierniki objętości, takie jak turbiny i urządzenia o zmiennej powierzchni, nie mogą zmieniać zmian ciśnienia ani temperatury, które zmieniają gęstość. Może być potrzebny dodatkowy czujnik do pomiaru przepływu masy.

Informacje o przepływie:

Jest to ważny czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy gromadzeniu danych o ciągłym przepływie. W typowym systemie pomiarowym należy sprawdzić i zsumować główne urządzenie przepływowe, rejestrator przepływu, przetwornik i czujnik przepływu.

Pożądana dokładność:

Dokładność przepływomierza jest kolejnym kluczowym czynnikiem do rozważenia. Dokładność jest zróżnicowana w faktycznym procencie odczytu lub w skalibrowanym zakresie. Zasadniczo jest on określony przy maksymalnym, normalnym i minimalnym natężeniu przepływu. Jeśli chcesz kupić odpowiedni sprzęt do procesów chemicznych, musisz zrozumieć te wymagania.

Środowisko aplikacji:

W zależności od odmiany systemu może być konieczne podjęcie decyzji, czy potrzebujesz wysokiego lub niskiego zakresu przepływu. Ważnymi parametrami są również temperatura i ciśnienie. W przypadku cieczy o dużej lepkości może być konieczne uwzględnienie spadku ciśnienia w metrach.

Właściwości płynów:

Należy pamiętać, że glukometr jest zgodny zarówno z warunkami pracy, jak i właściwościami płynu. Wiele systemów działa na ciecze żrące lub ścierne. Gruboziarniste i grube materiały mogą wpływać na dokładność przez zatykanie lub uszkodzenie wewnętrznych elementów miernika. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę właściwości płynu przed zakupem przepływomierza chemicznego.

Koszty i umiejętności:

Przepływomierz chemiczny może kosztować dużo, jeśli potrzebujesz wyższego poziomu dokładności i umiejętności. Musisz więc pomyśleć o tym, czego naprawdę potrzebujesz. Badania warunków procesu, w tym temperatury, ciśnienia, zakresów roboczych i prędkości przepływu. Określ także, czy poświęcasz funkcje na koszty i wydajesz pieniądze na dodatkowe funkcje.

Wniosek:

Zastosowanie odpowiedniego przepływomierza chemicznego może mieć znaczący wpływ na działanie zakładu i wydajność firmy. Musisz tylko zapoznać się z dostępnymi opcjami licznika i podstawowymi technikami pomiaru przepływu. Innym dobrym pomysłem jest doradztwo doświadczonemu dostawcy instrumentów. Znajdź odpowiedni przepływomierz chemiczny dla swojego projektu.

[ff id=”4″]