Skip to main content

Paralegals to asystenci prawni, którzy spędzają większość czasu na zmaganiu się z ogromną formalnością wynikającą z postępowania sądowego. Paralegals archiwizuje, sortuje, indeksuje, kopiuje i projektuje dokumenty prawne. Możesz także przeprowadzać przesłuchania i przesłuchiwać świadków. Większość pracowników na poziomie podstawowym powinna mieć tytuł licencjata, a dodatkowa certyfikacja może poprawić możliwości zatrudnienia. Zadania prawnika zależą od firmy, dla której pracuje asystent prawny, a także od przeszkolenia i doświadczenia prawnika.

Wiele usług prawnika jest świadczonych bezpośrednio na rzecz prawnika, przedsiębiorcy lub pracownika rządowego. Usługi te wspierają pracodawcę w jego zadaniach. Asystent prawny może również współpracować bezpośrednio z klientami prawnika oraz sporządzać niezbędne umowy i dokumenty. Jednak niektórzy prawnicy oferują usługi prawne osobom, których nie stać na pełne usługi prawne. Typowe usługi prawne obejmują przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentów sądowych, planowanie finansowe, w tym rabaty z planami woli i zaufania oraz usługi biznesowe.

Paralegals przygotowują szereg dokumentów sądowych, takich jak B. Żądania, wytyczne i oświadczenia. Wnioski wymagają od sędziego procesowego pewnych decyzji, które są korzystne dla zespołu prawników. Briefs to raporty opisujące i wspierające aplikację. Składanie polega na przesłuchaniu świadków przed rozpoczęciem procesu. Wszystkie te dokumenty muszą być indeksowane i uporządkowane przez asystenta prawnego i często wprowadzane do komputera.

Po przeszkoleniu prawnicy mogą sporządzać testamenty i trusty, umowy separacyjne i hipoteki. Usługi asystentów prawnych mogą obejmować także nieruchomości, pomagając w składaniu deklaracji podatkowych i planowaniu rabatów.

Paralegals z większą liczbą szkoleń biznesowych w środowisku korporacyjnym może pomóc w przetwarzaniu wniosków o upadłość, umów akcjonariuszy, planów opcji na akcje, planów świadczeń lub deklaracji podatkowych. Niektórzy mogą prowadzić dokumentację finansową dla firmy prawniczej. Inne mogą pomóc w monitorowaniu umów biznesowych.

Ponieważ usługi prawne są często związane z formalnościami, ważne jest, aby asystent prawny miał również doświadczenie w organizowaniu i sortowaniu informacji, a także w prowadzeniu badań i przeprowadzaniu wywiadów. Dodatkowe szkolenia na temat wszystkich tych umiejętności są oferowane na uczelniach, uniwersytetach i internetowych programach szkoleniowych.

[ff id=”2″]