Skip to main content
Budownictwo

Wybór nieruchomości komercyjnej

By 5 kwietnia 2020No Comments

Podczas leasingu lub zakupu nieruchomości komercyjnych należy wziąć pod uwagę wiele rzeczy. To może określić, jak dobrze Twoja inwestycja będzie się rozwijać w przyszłości i dlatego należy tego dokonać z najwyższą starannością.

Musisz wziąć pod uwagę nieruchomość, która powinna obejmować wszystkie ulepszenia, a także grunty. Musisz także wziąć pod uwagę element biznesowy lub leasing. Powinieneś przeanalizować i przeanalizować wszystkie zalety i wady każdego elementu oraz sposób, w jaki można go zmierzyć z ogólną strategią inwestycyjną.

Nieruchomość komercyjna

Jeśli inwestujesz w celu wzrostu kapitału, istnieją pewne rodzaje nieruchomości handlowych, komercyjnych lub przemysłowych, które mogą być bardzo korzystną opcją. Ważne jest, aby wiedzieć, że nie wszystkie typy właściwości działają równie dobrze. Zawsze będą różnice.

Kiedy zaczynasz analizować ogromny potencjał własności fizycznej, należy wziąć pod uwagę lokalizację i położenie, które powinny być kluczowymi elementami przy podejmowaniu decyzji. W nieruchomościach wzrost kapitału składnika aktywów wynika ze wzrostu wartości nieruchomości, a lokalizacja wpływa na popyt i podaż nieruchomości, a następnie determinuje wartość. Dobrym przykładem jest centralna dzielnica biznesowa, w której wartość gruntów jest bardzo wysoka i która faktycznie napędza wzrost kapitału.

Wraz ze wzrostem wartości nieruchomości wartość wszelkich ulepszeń, a nawet samego budynku, z czasem maleje. Oznacza to, że wzrost wartości gruntu powinien być wystarczający, aby zrównoważyć utratę wartości budynku i zwiększyć wartość nieruchomości z upływem czasu.

Pozycja oznacza, jak łatwo można uzyskać dostęp do nieruchomości. Należy upewnić się, że lokalizacja odpowiada typowi firmy, którą chcesz prowadzić w danym obszarze lub lokalizacjach. Dobrym przykładem jest centrum dystrybucji, które musi być wysyłane regularnie, a także musi być wysyłane. Powinien mieć dużą przestrzeń i dobry dostęp do drogi, który nie jest utrudniony. To może dobrze pasować do obrzeży miasta lub lokalizacji w pobliżu portu. Drogi przelotowe jeszcze bardziej ułatwiają dostęp.

Czynsz

Nie ma znaczenia, czy szukasz wzrostu kapitału czy zwrotu z czynszu. Strategia leasingu jest bardzo ważna w długim okresie dla wyników majątku. Strategia leasingu powinna umożliwiać regularne przeglądy czynszów w sposób konkurencyjny i przynoszący zysk. Powinno to obejmować takie rzeczy, jak ustalenia dotyczące utrzymania nieruchomości i wyposażenie, aby zapewnić utrzymanie ulepszeń na odpowiednim poziomie.

Układ i wielkość lokalu

To bardzo ważna uwaga. Powinieneś znaleźć lokalizacje, które mogą prowadzić działalność w bardzo efektywny sposób. Musisz wziąć pod uwagę strukturę i wygląd zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Weź pod uwagę wysokość sufitów w zależności od planowanych działań i wszystkich obiektów, z których mogą korzystać goście i pracownicy.

[ff id=”2″]