Skip to main content

Rzeczoznawcy odgrywają ważną rolę w branży nieruchomości. Transakcje nieruchomościami wiążą się ze znacznymi zobowiązaniami finansowymi dla nabywców domów i kredytodawców hipotecznych. Jeśli kupujący przepłaci dom, kompensacja straty potrwa wiele lat.

Pożyczkodawcy hipotecznemu grozi strata finansowa, jeżeli udzieli pożyczki mieszkaniowej, jeżeli cena sprzedaży przekroczy rzeczywistą wartość nieruchomości. Wiedza eksperta pozwala kupującym, sprzedającym, pożyczkodawcom i inwestorom na podejmowanie ostrożnych decyzji dotyczących tych transakcji.

Usługi rzeczoznawców majątkowych mają kluczowe znaczenie dla branży kredytów hipotecznych i milionów ludzi, którzy kupują domy i firmy. Praca rzeczoznawcy daje pożyczkodawcy hipotecznemu pewność, że nieruchomość zabezpieczająca pożyczkę ma wystarczającą wartość do spłaty pożyczki w przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy.

Podobnie nabywca domu lub nieruchomości inwestycyjnej może kupić z pewnością, jeśli otrzymał opinię od profesjonalnego rzeczoznawcy. Szacunkowa wartość rynkowa rzeczoznawcy to obiektywne i niezależne oświadczenie oparte na aktualnych danych rynkowych.

Dlaczego ocena jest niezbędna? W końcu wiele innych transakcji kupna, sprzedaży i pożyczek nie wymaga wyceny. Odpowiedź leży w nieodłącznych cechach nieruchomości.

Dwie z tych właściwości są niezwykłe. Pierwszą jest wyjątkowość. Każda nieruchomość jest wyjątkowa. Nie ma dwóch właściwości, które są w 100% identyczne. Ta wyjątkowość utrudnia określenie wartości nieruchomości poprzez podanie cen innych nieruchomości.

Drugi to bezruch. Nieruchomość jest naprawiona. To czyni go podatnym na wpływ otaczających nieruchomości i zastosowań nieruchomości.

Oznacza to również, że obszar rynku nieruchomości jest ściśle lokalny. Jak mówi przysłowie, „lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja” to trzy najważniejsze rzeczy na rynku nieruchomości.

Ponieważ wszystkie rynki nieruchomości są lokalne, porównania między rynkami są niebezpieczne. Analiza rynku dokonana przez asesora koncentruje się na rynku lokalnym, co prowadzi do ograniczonej liczby rekordów rynku. Określenie wartości jest wyzwaniem dla niedoświadczonych i doświadczonych ludzi.

Cena jest wszystkim, gdy kupujesz dom lub inwestujesz. Właściwy rzeczoznawca może ustalić wartość nieruchomości przed podjęciem krytycznej decyzji o zakupie.

Stosunkowo wysoka cena nieruchomości oznacza, że ​​duże kwoty pieniędzy są zagrożone za każdym razem, gdy nieruchomości są sprzedawane, kupowane lub finansowane. Podstawą rozważnego podejmowania decyzji jest wycena nieruchomości przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę.

Dla rynku nieruchomości i branży kredytowej Wycena nieruchomości jest niezbędnym przedsięwzięciem.

[ff id=”2″]