Skip to main content

Przemysł chemiczny zajmuje się ekstremalnymi temperaturami, kwasami żrącymi i wysoko stężonymi kwasami, alkaliami i innymi chemikaliami oraz petrochemikaliami. Połączenia są bardzo wrażliwe, ponieważ oleje, gazy i chemikalia są transportowane przez rury, zawory itp. Potrzebujesz urządzenia, aby zapobiec przedostawaniu się chemikaliów do środowiska, które uszkadzają ludzi i maszynę. Do takich celów stosuje się różne produkty, ale najlepsze są uszczelnienia pierścieniowe z PTFE. Uszczelki są dostępne w różnych materiałach, rozmiarach i kształtach. Często stosuje się je w różnych obszarach zastosowania, aby chronić świat przed ucieczką cieczy i gazów. Jest to uszczelnienie mechaniczne, które jest przymocowane do punktów połączeń, aby chronić je przed wyciekiem, tworzeniem się mgły i mgłą zraszającą. Produkt ma solidną wydajność i doskonałą wydajność funkcjonalną. Uszczelnienia PTFE mają wysoką wydajność i niezawodność w porównaniu do innych materiałów i produktów.

Zalety uszczelnień pierścieniowych z PTFE – termiczne i chemiczne: –

Korzyści termiczne

Odporność ogniowa – Uszczelki wykonane z materiału PTFE są znane z właściwości odpornych na wysokie temperatury. Służy celowi ognia i płomieni. Nie zmienia również kształtu z powodu rozszerzalności cieplnej, jak ma to miejsce w przypadku większości produktów. Produkty są ognioodporne i trwałe w większości zastosowań przemysłowych. W przypadku płomienia lub ognia produkt nie przepuszcza kwasów ze stawów.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem – Większość produktów nagrzewa się z powodu przeciążenia prądu przejściowego. Pierścieniowe uszczelnienia z PTFE są odporne na przegrzanie w takich okolicznościach i znacznie zmniejszają ryzyko pożaru lub uszkodzenia innych sąsiadujących części. Ma doskonałą odporność na prąd, co oznacza, że ​​produkt się nie przegrzewa.

Korzyści chemiczne

Odporność chemiczna – Przemysł chemiczny instaluje produkty PTFE ze względu na ich właściwości przechowywania chemicznego. Trwałość i niezawodność materiału sprawiają, że jest on znany w branży. Substancje chemiczne powodują korozję, uszkodzenia maszyn, a także szkody dla środowiska i ludzi. Jest obojętny na większość chemikaliów, grzybów i ma dużą wytrzymałość mechaniczną.

Wodoodporność – Głównym celem instalacji produktu jest ochrona przed płynami. Produkty PTFE są bardzo odporne na wodę, oleje i inne płyny, co również pomaga zapewnić, że płyny nie wyciekają. Nie wykazuje znaczących zmian we właściwościach chemicznych, termicznych i mechanicznych przez długi czas, co oznacza, że ​​produkt oferuje użytkownikom doskonałą wydajność.

[ff id=”4″]