Skip to main content

Wraz z nowym rokiem podatek od spadków radykalnie się zmienił: dla osób, które umierają w 2010 r., Nagle nie ma już podatku od spadków, bez względu na wysokość majątku zmarłego! Chociaż może to brzmieć dobrze, powinieneś pomyśleć o tym jeszcze raz! Wiele par lata temu opracowało swoje plany majątkowe, zakładając, że przynajmniej część ich majątku podlegałaby opodatkowaniu po śmierci pierwszego małżonka. Następnie zaprojektowali swoje trusty lub testamenty, aby przypisać część wolną od podatku dzieciom, a tylko resztę pozostałemu przy życiu małżonkowi. Często miało to sens, gdyby „część wolna od podatku” była tylko częścią majątku, a pozostałemu przy życiu małżonkowi należało przypisać znaczącą dodatkową wartość. Ale w 2010 r. Część „wolna od podatku” nagle stanowi 100% nieruchomości! W przypadku planów nieruchomości, które nadal opisują udział dzieci jako udział „wolny od podatku” (lub wykorzystują formuły prawne o podobnym skutku), może to teraz nagle wymagać, że – w przypadku majątku rodzica, który umiera w 2010 r. – dzieci mogą teraz uzyskać całą nieruchomość! Jest to szczególnie niepokojące, gdy rodzic ożenił się ponownie, a większość ich majątku stanowi oddzielną własność zmarłego.

Czekają kolejne niespodzianki: oczekuje się, że podatek od spadków zwróci się z pełną mocą w 2011 r. W tym roku tylko pierwszy milion dolarów jest zwolniony z podatków od spadków (w porównaniu do 3,5 miliona dolarów w 2009 roku). Co gorsza, Kongres może wprowadzić w tym roku przepisy naprawcze, aby rozwiązać te obawy. W takim przypadku Kongres może spróbować wprowadzić zmiany retrospektywnie na początku tego roku. O tym, czy efekt retroaktywny zostanie utrzymany, ostatecznie decydują sądy, być może lata później. Jednym słowem, nagle pojawia się niepewność w planowaniu majątku i ta niepewność może być z nami przez długi czas. Pary, które są tym zaniepokojone, powinny zostać poddane przeglądowi swoich planów przez kompetentnego specjalistę. Przynajmniej mogliby zrewidować swoje plany dotyczące elastyczności w celu uwzględnienia przyszłych zmian legislacyjnych w miarę upływu czasu

[ff id=”2″]