Skip to main content

Przepisy podatkowe w Hongkongu nie są bardzo skomplikowane. Jednak wiele osób jest zdezorientowanych podczas przygotowywania swoich deklaracji podatkowych, ponieważ nie ma wielu wytycznych. Ta seria artykułów wyjaśnia niektóre kluczowe pojęcia i zasady opodatkowania w Hongkongu. W tej części skupiamy się na podatku od zysków.

Aby zrozumieć podatek od zysków w Hongkongu, najpierw musisz wiedzieć, kto musi zapłacić. Jedyne firmy, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność, muszą zgłaszać swój podatek dochodowy.

Spółki osobowe, w których byłeś wspólnikiem lub jednoosobową firmą i które przeszły na spółki osobowe i odwrotnie w ciągu roku, nie muszą być wykazywane w zeznaniu podatkowym. Firmy, których byłeś udziałowcem, również nie muszą być wykazywane w zeznaniu podatkowym.

Musisz określić zyski / (straty) z firm, zawodów lub zawodów w okresie bazowym. „Okres bazowy” oznacza albo rok obrotowy kończący się 31 marca w danym roku wyceny, albo roczne sprawozdanie finansowe transakcji, które zostały utworzone w dowolnym momencie w danym roku wyceny.

Poniżej znajduje się kilka kluczowych pojęć, które należy zrozumieć w zakresie podatku dochodowego.

Dochód brutto:

Dochód brutto oznacza wszystkie rodzaje dochodów, w tym zwykłe dochody z działalności gospodarczej, przychody ze sprzedaży aktywów kapitałowych i inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, niezależnie od tego, czy pochodzą one z głównej działalności, czy nie.

Obrót:

Sprzedaż obejmuje kwoty otrzymane / otrzymane ze sprzedanych towarów lub świadczonych usług.

Zysk / (strata) brutto:

Jest to kwota sprzedaży po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. W przypadku sklepów, w których nie sprzedaje się żadnych towarów, podaj & # 39; 0 i # 39; za ten punkt w zeznaniu podatkowym.

Wartościowe zyski / (skorygowane straty):

Szacowane zyski / (skorygowane straty) muszą być obliczone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dochodów śródlądowych z Hongkongu. Dodaj koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu do rachunków do zysku netto na konto lub odejmij je od straty netto, aby uzyskać wymierne zyski / skorygowane straty. Wyższych wynagrodzeń, świadczeń właściciela i jego małżonka, wydatków domowych i prywatnych właściciela, inwestycji i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą nie można odliczyć.

Możesz użyć formularza Obliczanie podatku dochodowego Performa, aby obliczyć podatek dochodowy [IR957A (e)] dostarczone przez Hongkong Inland Revenue Department.

Powyżej przedstawiono kilka kluczowych pojęć i zasad związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych w Hongkongu. Jeśli nadal jesteś zdezorientowany, możesz odwiedzić rządową stronę Hongkongu, która zawiera wiele przydatnych zasobów podatkowych. Możesz także zatrudnić profesjonalistę, aby przygotować podatek.

[ff id=”2″]